नमस्कार !  यु. शरद जोशी फार्मर्स प्रोड्युसर कं. लि. मध्ये आपले स्वागत आहे.हे पान पहायची परवानगी नाही

हे पान पहायची परवानगी नाही.

प्रवेश प्रतिबंधीत


तुम्हाला या पानावरती जायची मुभा नाही. हे पान सार्वजनिक वाचनासाठी नाही.

तुम्हाला या पानाशी पोहचण्याची मुभा नाही. 

येथे सदस्यत्व घेतल्यानंतरच तुम्ही येथील सेवा/सुविधा वापरु शकता-धन्यवाद.

बघा

कदाचित यातलं कुठलं पान तुम्हाला उपयोगी पडतंय का?
 
 
 
 
 
====

===

लेखनप्रकार: 
व्यवस्थापन