नमस्कार !  यु. शरद जोशी फार्मर्स प्रोड्युसर कं. लि. मध्ये आपले स्वागत आहे.पाक्षिक शेतकरी संघटक - प्रकाशन वर्ष १९९९

शेतकरी संघटक: 
शेतकरी संघटक

पाक्षिक शेतकरी संघटक - प्रकाशन वर्ष १९९९

१) पाक्षिक शेतकरी संघटक - २१-०५-१९९९